Այսօր: Երկուշաբթի, 10 Օգոստոսի 2020թ.
Կապանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 245
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 
Ավագանու որոշման նախագիծ
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԱՆՆԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 30-րդ գլխի դրույթների և հաշվի առնելով ԶՊՄԿ ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի 06.03.2020թ. թիվ ՆԱ-206 գրությունը և համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը, համայնքի ավագանին որոշում է.

1.2019 թվականի հունվարի 16-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 2 /երկու/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0546, 09-018-0533-0003, 09-018-0543-0001, 09-018-0533-0004 կադաստրային ծածկագրերով 14,87155 (տասնչորս ամբողջ ութսունյոթ հազար հարյուր հիսունհինգ), 0,2236 (զրո ամբողջ երկու հազար երկու հարյուր երեսունվեց), 0,2186 (զրո ամբողջ երկու հազար հարյուր ութսունվեց), 0,0713 (զրո ամբողջ զրո յոթ հարյուր տասներեք) հա մակերեսով հողամասերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 2 866 240,0 (երկու միլիոն ութ հարյուր վաթսունվեց հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 12 275 298 (տասներկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար երկու հարյուր իննսունութ)  ՀՀ դրամ։

2.2019 թվականի հունվարի 16-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 3 /երեք/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0580 կադաստրային ծածկագրով 7,3756 (յոթ ամբողջ երեք հազար յոթ հարյուր հիսունվեց) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 1 374 080,0 (մեկ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 6 200 504 (վեց միլիոն երկու հարյուր հազար հինգ հարյուր չորս)  ՀՀ դրամ։

3.2019 թվականի հունվարի 16-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 4 /չորս/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0579 կադաստրային ծածկագրով 28,56895 (քսանութ ամբողջ հիսունվեց հազար ութ հարյուր իննսունհինգ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 5 322 400,0 (հինգ միլիոն երեք հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 23 375 700  (քսաներեք միլիոն երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր)  ՀՀ դրամ։

4.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 5 /հինգ/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0584 կադաստրային ծածկագրով 3,9341 (երեք ամբողջ ինը հազար երեք հարյուր քառասունմեկ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 732 930,0 (յոթ հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 3 411 495  (երեք  միլիոն չորս հարյուր տասնմեկ հազար չորս հարյուր իննսունհինգ)  ՀՀ դրամ։

5.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 6 /վեց/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0586 կադաստրային ծածկագրով 8,8107 (ութ ամբողջ ութ հազար հարյուր յոթ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 1 641 440,0 (մեկ միլիոն վեց հարյուր քառասունմեկ հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 7 363 516  (յոթ  միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր տասնվեց)  ՀՀ դրամ։

6.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 7 /յոթ/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0588 կադաստրային ծածկագրով 10,2747 (տասը ամբողձ երկու հազար յոթ հարյուր քառասունյոթ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 1 914 180,0 (մեկ միլիոն ինը հարյուր տասնչորս հազար հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 8 549 949  (ութ միլիոն հինգ հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր քառասունինը)  ՀՀ դրամ։

7.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 8 /ութ/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0589 կադաստրային ծածկագրով 8,4748 (ութ ամբողջ չորս հազար յոթ հարյուր քառասունութ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 1 578 860,0 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 7 091 301 (յոթ միլիոն ինսունմեկ հազար երեք հարյուր մեկ)  ՀՀ դրամ։

8.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 9 /ինը/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0582 կադաստրային ծածկագրով 4,5151 (չորս ամբողջ հինգ հազար հարյուր հիսունմեկ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 841 170,0 (ութ հարյուր քառասունմեկ հազար հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 3 882 340  (երեք միլիոն ութ հարյուր ութսուներկու հազար երեք հարյուր քառասուն)  ՀՀ դրամ։

9.2019 թվականի ապրիլի 17-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 10 /տասը/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0587 կադաստրային ծածկագրով 1,9866 (մեկ ամբողջ ինը հազար ութ հարյուր վաթսունվեց) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 370 110,0 (երեք հարյուր յոթանասուն հազար հարյուր տասը) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 1 833 231  (մեկ միլիոն ութ հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր երեսունմեկ)  ՀՀ դրամ։

10.2019 թվականի օգոստոսի 15-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 11 /տասնմեկ/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0571 կադաստրային ծածկագրով 12,72609 (տասներկու ամբողջ յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր ինը) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 3 161 170 (երեք միլիոն հարյուրվաթսունմեկ հազար հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 10 536 567  (տասը միլիոն հինգ հարյուր երեսունվեց հազար հինգ հարյուր վաթսունյոթ)  ՀՀ դրամ։

11.2019 թվականի օգոստոսի 15-ին «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքված և պետական գրանցում ստացած մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, գյուղ Արծվանիկ Նոր Ջուր թաղամաս 12 /տասներկու/ հողամաս հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 09-018-0111-0590 կադաստրային ծածկագրով 16,47391 (տասնվեց ամբողջ քառասունյոթ հազար երեք հարյուր իննսունմեկ) հա մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրի 1.1 և 5.1 կետերում կատարել փոփոխություն՝ տարեկան վարձավճարը 4 092 120 (չորս միլիոն իննսուներկու հազար հարյուր քսան) ՀՀ դրամի փոխարեն սահմանել՝ 13 573 818  (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր տասութ)  ՀՀ դրամ։

12.Համայնքի ղեկավարին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել համաձայնագրեր՝ սույն որոշման 1-11 կետերում նշված հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին։

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԱՆՆԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(18.61 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ

  • Կարծիքներ

 
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2020 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.031
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner