Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

17 սեպտեմբերի 2020 թվականի   N 1335-Ա

 ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 6/3,6/3/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ, ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 6/3/2 ԵՎ 6/3,6/3/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՆՈՐ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 22) կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում շենքերի, շինությունների կամ դրանց մի հատվածի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 88 ևՀայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման, անվանափոխման, անշարժ գույքի` ըստ դրա գտնվելու և (կամ) տեղակայման վայրի համարակալման, հասցեավորման ու հասցեների պետական գրանցման կարգը հաստատելու և հասցեների գրանցման լիազոր մարմին սահմանելու մասին» թիվ 2387-Ն,2006 թվականի մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն, 2011թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանհամայնքների (բնակավայրերի)գլխավորհատակագծերիմշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատմանուփոփոխմանկարգըհաստատելուևՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2003 թվականիմայիսի 2-ի N 609-Նու 2010 թվականիմարտի 4-ի N 208-Նորոշումներնուժըկորցրածճանաչելումասին» թիվ 1920-Ն,որոշումներով, հաշվի առնելով ԱրտաշեսՀամբարձումյանի դիմումը. ո ր ո շ ու մ ե մ

1.Սեփականության իրավունքով ԱրտաշեսՀամբարձումյանին  պատկանող, համայնքի Կապան քաղաքի Երկաթուղայիններիփողոցիթիվ 6/3,6/3/1 ևթիվ 6/3/2 հասցեներում գտնվող գույքերի միավորման արդյունքում առաջացած նոր գույքային միավորին տրամադրել հասցե. Կապան համայնք, ք. Կապան, Երկաթուղայիններիփողոցթիվ 6/3,6/3/1,6/3/2:

2.Փոփոխել սեփականության իրավունքով ԱրտաշեսՀամբարձումյանին  պատկանող, համայնքի ԿապանքաղաքիԵրկաթուղայիններիփողոցիթիվ6/3,6/3/1 հասցեումգտնվող  օժանդակշինության  գործառնականնշանակությունը` ավտոտնակի՝առանցնախագծմանթույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրելու:

3.Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ                   23102018-09-0024 և 05022015-09-0018 վկայականներիհամաձայնհամայնքի Կապան քաղաքի Երկաթուղայիններիփողոցիթիվ6/3,6/3/1,6/3/2 հասցեում  ԱրտաշեսՀամբարձումյանինպատկանող 0.00537 հա մակերեսով սեփական հողամասում ինքնակամ կառուցված 53.25 քառ.մ ընդհանուր արտաքին մակերեսով ավտոլվացմանկետը, որի պահպանումը չիխախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը և վտանգ չեն սպառնում քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը, կառուցված չեն ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, չեն առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք, ճանաչել օրինական և թույլատրել գրանցելու որպես ԱրտաշեսՀամբարձումյանիսեփականություն:                                                                           4.Պարտավորեցնել ԱրտաշեսՀամբարձումյանինօրինականացման համար տեղական բյուջե վճարել 138 450 (մեկհարյուրերեսունութհազարչորսհարյուրհիսուն) դրամ՝ 53.25x20000x0.13=138 450/: Որոշման ընդունման օրվանից օրինականացման համար սահմանված վճարների` 60-օրյա ժամկետում չվճարման դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած:

5.Բնակավայրերի նշանակության 0.00537 հա բնակելի կառուցապատման հողամասի գործառնական նշանակությունը փոփոխել հասարակական կառուցապատման հողերի:       

 

6.Վերոնշյալ գույքային միավորին տրամադրել նոր հասցե. Կապան համայնք, ք. Կապան, Երկաթուղայինների փողոց, թիվ 6/18:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2020թ. սեպտեմբերի  17
        
ք. Կապան