Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 օգոստոսի 2019 թվականի   N 1087-Ա

 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՁՈՐՔ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԹԻՎ 5 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՈՂԵՐԻՑ 0,01430 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 43-րդհոդվածով, համաձայնՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականինոյեմբերի 30-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանՍյունիքիմարզիԿապանիքաղաքայինհամայնքի (բնակավայրի) գլխավորհատակագիծըհաստատելումասին» թիվ 1729-Ն, 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «ՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքայինևգյուղականբնակավայրերումներբնակավայրայինաշխարհագրականօբյեկտներիանվանակոչման, անվանափոխման, անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուև (կամ) տեղակայմանվայրիհամարակալման, հասցեավորմանուհասցեներիպետականգրանցմանկարգըհաստատելուևհասցեներիգրանցմանլիազորմարմինսահմանելումասին»  թիվ 2387-Նորոշումների. որոշում  եմ

1.Համայնքի Կապան  քաղաքի  Ձորք թաղամասի թիվ 5 շենքի հարևանությամբ  գտնվողհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողբնակավայրերինշանակությանընդհանուր օգտագործման 0.01430 հա հողամասինտրամադրելհասցե.  Սյունիքիմարզ, Կապանհամայնք, ք.Կապան,  Ձորք  թաղամաս թիվ 5/10:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2019թ. օգոստոսի  15
        
ք. Կապան