Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, 060521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 օգոստոսի 2019 թվականի   N 1086-Ա

  ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՅՈՒՆԻՔ ԳՅՈՒՂԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 4/13 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ «ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ /նախկին «ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ/ ՊԱՏԿԱՆՈՂ 5.0 ՀԱ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի  1-ին մասի 24) կետով, համաձայն Քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 2006 թվականի մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 912-Ն, 2003 թվականի ապրիլի 17-ի «Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի, բնակարանների, անհատական բնակելի տների, այգետնակների (ամառանոցների) և դրանց կից շինությունների, առանձին կանգնած հասարակական ու արտադրական նշանակության շինությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերում տեղակայված հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների տեղադրության (տարածագնահատման գոտիականության) գործակիցները հաստատելու մասին» թիվ 470-Ն որոշումների, հաշվիառնելով «ՉԱԱՐԱՏԿԱՊԱՆ» ՓԲ  ընկերության լիազորվածանձՌ.Հարությունյանիդիմումը. ո ր ո շ ու մ  ե մ         

.Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 24122018-09-0040 վկայականի համաձայն Կապան համայնքի Կապանքաղաքի Գործարանային փողոցի թիվ 4/13 հասցեում, «ՉԱԱՐԱՏԿԱՊԱՆ»ՓԲԸնկերությանը /նախկին«ԿապանիԼեռնահարստացմանկոմբինատ»ՓԲԸ/ սեփականությանիրավունքով պատկանող արդյունաբերության, ընդերքօգտագործմանևայլարտադրականնշանակության 5.0 հահողամասում  ինքնակամ կառուցված 79.95 քառ.մ  արտաքին մակերեսով օժանդակշինությունը, 135.15 քառ.մ արտաքինմակերեսովավտոլվացմանկետը, ծածկը, հարթակըև 10.64 քառ.մարտաքինմակերեսովհենապատը, որոնց պահպանումը չեն խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը և վտանգ չեն սպառնում քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը, կառուցված չեն ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, չեն առաջացնում հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք, ճանաչել օրինական և թույլատրել գրանցելու որպես «ՉԱԱՐԱՏԿԱՊԱՆ»ՓԲԸնկերության  սեփականությունը:      

  2.Պարտավորեցնել «ՉԱԱՐԱՏԿԱՊԱՆ»ՓԲԸնկերությանըօրինականացման համար տեղական բյուջե վճարել 440200.0 (չորսհարյուրքառասունհազարերկուհարյուր) դրամ`/79.95+135.15+10.64x15000x0.13= 440200.0/:

 

Որոշման ընդունման օրվանից օրինականացման համար սահմանված վճարների` 60-օրյա ժամկետում չվճարման դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2019թ. օգոստոսի  15
        
ք. Կապան