Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, /+37460/720072, kapanmayor@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 սեպտեմբերի 2022 թվականի   N 1402-Ա

  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՍԵՐՅՈԺԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՏՆԱՄԵՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդ, 24-րդ  կետերով, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «Անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուվայրիհասցեավորման, ինչպեսնաևանշարժգույքիհասցեներիռեեստրիստեղծման  ևվարմանկարգըսահմանելումասին»  թիվ 2387-Նորոշմամբև  հաշվի առնելով  ՍերյոժաՂազարյանի  դիմումը, ո ր ո շ ու մ ե մ

Սեփականությանիրավունքով  ՍերյոժաՂազարյանինպատկանողԿապան համայնքի Նորաշենիկգյուղում գտնվող0.0435  հա  հողամասինտրամադրել հասցե. Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Նորաշենիկ  գյուղ, 3-րդ  թաղամաս, թիվ12/1:

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2022թ. սեպտեմբերի  30
        
ք. Կապան