Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, +374-60-521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 սեպտեմբերի 2022 թվականի   N 1401-Ա

 ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՌԱԶՄԻԿԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆԻԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդ, 24-րդ  կետերով, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «Անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուվայրիհասցեավորման, ինչպեսնաևանշարժգույքիհասցեներիռեեստրիստեղծման  ևվարմանկարգըսահմանելումասին»  թիվ 2387-Նորոշմամբ, հիմքընդունելովըստօրենքիժառանգությանիրավունքիվկայագիրըևհաշվի առնելով  Մարտունի Թումանյանի դիմումը, ո ր ո շ ու մ  ե մ

Ժառանգությանիրավունքով /ընդհանուրհամատեղսեփականությանիրավունքով/ ՄարտունիՌազմիկիԹումանյանինպատկանողԿապան համայնքի Նորաշենիկգյուղում գտնվող 0.0882 հաբնակավայրերինշանակությանհողամասին  ևնարվրաառկա 124 քառ.մմակերեսովբնակելիտանը, օժանդակշինություններինտրամադրելհասցե. Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Նորաշենիկ գյուղ, 1-ինթաղամաս, թիվ 12: 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2022թ. սեպտեմբերի  30
        
ք. Կապան