Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, +374-285-42036, +374-60-521818, kapan.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

30 սեպտեմբերի 2022 թվականի   N 1404-Ա

  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՅԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ, ԻՐԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ ԵՎ ՅՈՒՐԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՄԱՐԱՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդ, 24-րդ  կետերով, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի «Անշարժգույքի` ըստդրագտնվելուվայրիհասցեավորման, ինչպեսնաևանշարժգույքիհասցեներիռեեստրիստեղծման  ևվարմանկարգըսահմանելումասին»  թիվ 2387-Ն,Կապանհամայնքիավագանու24.03.2022թ. թիվ 40-ԱորոշումներովևհաշվիառնելովԱնյաԴանիելյանիդիմումը. ո ր ո շ ու մ ե մ

Սեփականության իրավունքով ԱնյաԴանիելյանին, ԻրաԴանիելյանինևՅուրաԴանիելյանինպատկանող ԿապանհամայնքիԳոմարանգյուղումգտնվող(անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականում` Սյունիքիմարզ, Գեղանուշհամայնք, գյուղԳոմարան) 0.219 հա  բնակավայրերինշանակությանհողամասին, 196.7 քառ.մմակերեսովբնակելիտանը, օժանդակշինություններին  տրամադրել  հասցե՝  Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք,  գյուղԳոմարան, 1-ինփողոց, թիվ26:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                      ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

 

 

2022թ. սեպտեմբերի  30
        
ք. Կապան